ให้บริการร้านค้า
รับชำระเงินด้วย ALIPAY
ทางเลือกใหม่สำหรับร้านค้า
เพื่อเพิ่มยอดขายที่มากขึ้น
ให้บริการร้านค้า
รับชำระเงินด้วย ALIPAY
ทางเลือกใหม่สำหรับร้านค้า
เพื่อเพิ่มยอดขายที่มากขึ้น
รองรับลูกค้าชาวจีน
เพื่อธุรกิจที่เติบโต
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาประเทศไทย มากกว่า 11 ล้านคนต่อปี ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะนิยม ชำระเงินผ่าน Alipay Wallet มากกว่าใช้เงินสดหรือบัตรเครดิต
รองรับลูกค้าชาวจีน
เพื่อธุรกิจที่เติบโต
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาประเทศไทย มากกว่า 11 ล้านคนต่อปี ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะนิยมชำระเงินผ่าน Alipay Wallet มากกว่าใช้เงินสด หรือบัตรเครดิต
ทำไมควรเลือกใช้ PrayaPAY?

พระยาเปย์ เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

มีประสบการณ์ในธุรกิจด้านการชำระเงินและการให้บริการร้านค้ามายาวนาน

มีฝ่ายบริการร้านค้าและฝ่ายช่างคอยดูแลซ่อมบำรุงอุปกรณ์ให้กับร้านค้า ครอบคลุม 72 จังหวัด ทุกวันไม่เว้นวันหยุด

มีรูปแบบการรับชำระเงินที่หลากหลาย สามารถรองรับร้านค้าในแต่ละประเภทธุรกิจ ตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่

ปลอดภัย
PRIVACY PROTECTION
มาตราฐานความปลอดภัยระดับสากล จากประสบการณ์ในธุรกิจ Online Payment มายาวนาน
สะดวก
CONVENIENT
ลดภาระเรื่องเก็บเงินสด เช็คยอดเงินเข้าบัญชีง่ายและรวดเร็ว มีระบบการชำระเงินที่เหมาะกับแต่ละประเภทธุรกิจ
ติดตั้งได้ทันที
INSTANTLY
มีพนักงานคอยให้บริการคลอบคลุมทั้ง 72 จังหวัดทั่วประเทศ
หลากหลายช่องทาง
ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์แบบต่างๆ ในการรับชำระเงินผ่าน Alipay
ฝ่ายบริการร้านค้า
02-252-9844
กรอกฟอร์มผ่าน
เว็บไซต์
ติดต่อเราผ่านทาง
อีเมล
ฝ่ายบริการร้านค้าโทร 02-252-9844
กรอกฟอร์มผ่าน เว็บไซต์
ติดต่อเราผ่านทาง อีเมล