Alipay Wallet คืออะไร?
ระบบการชําระเงินทางออนไลน์ของจีน
Alipay Wallet คือ แอปพลิเคชั่นที่ชาวจีนนิยมใช้เพื่อชำระค่าสินค้า หรือบริการแทนเงินสด โดยปัจจุบันมีผู้ใช้ Alipay มากกว่า 520 ล้านคน นอกจากนั้นผู้ใช้งาน ยังสามารถ ค้นหาร้านค้า และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ที่ร้านค้าได้ทำการโฆษณากับ Alipay ถือเป็นการกระตุ้นยอดขายอย่างดีให้กับทางร้านค้าอีกทางหนึ่ง
Alipay Wallet คืออะไร?
ระบบการชําระเงินทางออนไลน์ของจีน
Alipay Wallet คือ แอปพลิเคชั่นที่ชาวจีนนิยมใช้เพื่อชำระค่าสินค้า หรือบริการแทนเงินสด โดยปัจจุบันมีผู้ใช้ Alipay มากกว่า 520 ล้านคน นอกจากนั้นผู้ใช้งาน ยังสามารถ ค้นหาร้านค้า และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ที่ร้านค้าได้ทำการโฆษณากับ Alipay ถือเป็นการกระตุ้นยอดขายอย่างดีให้กับทางร้านค้าอีกทางหนึ่ง
จำนวนนักท่องเที่ยวสัญชาติจีน
ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรมการท่องเที่ยว
(ปี 2551-2555) และกระทรวงการท่องเที่ยว (ปี 2556-2560)
DISCOVER
โฆษณาร้านค้าของคุณผ่าน Alipay Wallet
นอกจากพัฒนาประสบการณ์การชำระเงินแล้ว ฟังก์ชั่น “Discover” ใน Alipay ยังช่วยให้ผู้ประกอบการนำเสนอข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวจีนตลอดระยะเดินทางเพื่อส่งเสริมแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างรวดเร็ว
DISCOVER
โฆษณาร้านค้าของคุณผ่าน
Alipay Wallet
นอกจากพัฒนาประสบการณ์การชำระเงินแล้ว ฟังก์ชั่น “Discover” ใน Alipay ยังช่วยให้ผู้ประกอบการนำเสนอข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวจีนตลอดระยะเดินทางเพื่อส่งเสริมแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างรวดเร็ว
เติบโตไปพร้อมกัน
ธุรกิจมากมายได้ให้ความไว้วางใจ PrayaPAY ในการให้บริการ และรองรับการชำระเงินด้วย Alipay หากท่านสนใจสมัครเป็นร้านค้าสมาชิก สามารถติดต่อเรา
ฝ่ายบริการร้านค้า
02-252-9844
กรอกฟอร์มผ่าน
เว็บไซต์
ติดต่อเราผ่านทาง
อีเมล
ฝ่ายบริการร้านค้าโทร 02-252-9844
กรอกฟอร์มผ่าน เว็บไซต์
ติดต่อเราผ่านทาง อีเมล