อัตราค่าธรรมเนียม
เริ่มต้น
ฟรี ค่าสมัครสมาชิก
ฟรี ค่าติดตั้งเครื่อง EDC และ Scanner
ฟรี ค่าเช่าเครื่อง EDC และ Scanner
เพื่อรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ
หลากหลายช่องทาง
ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์แบบต่างๆ ในการรับชำระเงินผ่าน Alipay
การรับชำระด้วยเครื่อง EDC
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้รับชำระเงิน ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว สามารถติดตั้งเครื่องได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับกลุ่มร้านค้าขนาดกลาง ถึง ขนาดใหญ่ หรือมีลูกค้าเป็นจำนวนมาก
การรับชำระผ่านเครื่อง POS
การรับชำระเงินรูปแบบนี้ จะอาศัยเครื่อง POS ของร้านค้าในการทำรายการ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับกลุ่มร้านค้าขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมทางด้าน IT เนื่องจากจะต้องมีการพัฒนา API เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลกับพระยาเปย์
การรับชำระด้วย QR Code
การรับชำระแบบนี้จะสะดวกสำหรับร้านค้าขนาดเล็ก ที่ไม่ต้องการติดตั้งเครื่อง ดังนั้นพระยาเปย์จะให้ QR Code แก่ร้านค้าเพื่อใช้ในการรับชำระเงิน โดยลูกค้าชาวจีนจะเป็นผู้ที่ทําการ Scan ค่า QR Code ที่พระยาเปย์ได้ออกให้กับร้านค้า
ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่
Service Nodes and Coverage Area
ภาคเหนือ
เชียงราย เชียงใหม่ อำเภอแม่สอด สุโขทัย น่าน อุตรดิตถ์ ตาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุดรธานี ขอนแก่น สุรินทร์ อุบลราชธานี นครราชสีมา
ภาคกลางและภาคตะวันตก
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ นครนายก ลพบุรี อยุธยา ปทุมธานี นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
พระนคร ดอนเมือง บางนา ธนบุรี
ภาคตะวันออก
ปราจีนบุรี ชลบุรี พัทยา ระยอง ตราด
ภาคใต้
หัวหิน ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต สงขลา สมุย
เติบโตไปพร้อมกัน
ธุรกิจมากมายได้ให้ความไว้วางใจ PrayaPAY ในการให้บริการ และรองรับการชำระเงินด้วย Alipay หากท่านสนใจสมัครเป็นร้านค้าสมาชิก สามารถติดต่อเรา
ฝ่ายบริการร้านค้า
02-252-9844
กรอกฟอร์มผ่าน
เว็บไซต์
ติดต่อเราผ่านทาง
อีเมล
ฝ่ายบริการร้านค้าโทร 02-252-9844
กรอกฟอร์มผ่าน เว็บไซต์
ติดต่อเราผ่านทาง อีเมล